Barion Pixel

Fejlessze gyermeke képességeit
a Tudáskulcs munkafüzet sorozattal!

Játékosan, sikerélménnyel

Boldog gyerekek, akik Tudáskulccsal tanulnak

Melyik szülő ne vágyna arra, hogy gyermeke motivált legyen a tanulásban; mi több jól tanuljon és örömmel járjon iskolába.​

Egy jó tanuló több elismerést kap tanáraitól, ami önbizalmat ad neki; az elismerés, a tanulási sikerek pedig egyre motiváltabbá teszik a még jobb teljesítményre. Ha pedig jól tanul, a későbbiekben jobb iskolába is bekerülhet, szabadabban választhat magának hivatást; ami felnőttként egy pozitívabb élethelyzetet, önmegvalósítást, karriert jelenthet. Ezek mind hatással lesznek – önmagán kívül – még egy nagyon fontos dologra: a jövőbeli családi életére. Ezért minél előbb érdemes stabil alapokra helyezni a tanulmányait!

A Tudáskulcs munkafüzet sorozat, több mint 10.000 órányi magántanári tapasztalat összegzése, amit átalakítottunk egy gyermekek számára önállóan is feldolgozható, különleges formába. Mindemellett, kiadása előtt rendkívül széleskörű tesztelésnek vetettük alá:


23 magyar iskola, közel 2000 diákjával, pedagógusok, szakemberek bevonásával.

Tanulásmódszertan pedagódusoknak, oktatásmódszertanoknak

A Tudáskulcs munkafüzeteket széleskürű tesztjeinek hivatalos eredményeit 27xx oldalas tanulmánykötetünkben foglaltuk össze, a projectjeinkben résztvevő pedagógusok, szakemberek pozitív nézőpontjával/véleményével….

Miért választotta már több ezer szülő, gyermekének a Tudáskulcs sorozatot?

KÜLSŐ SEGÍTSÉG NÉLKÜL IS HASZNÁLHATÓ​

A gyerekek 3. osztálytól önállóan is tudják használni. Nem szükséges hozzá tanári vagy szülői segítség.​

BIZONYÍTOTTAN HATÉKONY

Kiadásuk előtt a Tudáskulcs munkafüzeteket rendkívül alapos vizsgálatnak vetették alá: 23 magyar iskola, közel 2000 diákjával, előtte-utána teszteléssel, mentálhigiénés szakemberek bevonásával – sikerrel.

KÖNNYŰ ÉRTHETŐSÉG​

Gyereknyelven van megfogalmazva. A magyarázatok könnyen érthetőek, a megértést ábrák segítik, a fogalmakat pedig nehézségi sorrend alapján csoportosítottuk. Semmi felesleges bonyolultság!

NEM CSAK A MATEMATIKÁT LEHET VELE FEJLESZTENI​

Mivel a matematikát más tudományok is használják, mint pl. informatika, fizika, a kémia egyes részei, így más tantárgyakban is segíthet.​

SZÓRAKOZTATÓ

A füzetek különleges feladatokkal, szórakoztatva vonják be a gyermeket a tanulásba, emiatt élménnyé válik neki a tanulás. A külalakja különbözik a hagyományos könyvektől, a mérete nem ijesztő, a betűk színesek, a feladatok játékosak – ezeket a gyerekek külön kiemelték, mint pozitívumot.

RENGETEG IDŐT SPÓROL MEG

A leglényegesebb dolgok vannak egy helyen, rendszerezetten összegyűjtve, logikus sorrendben felépítve, érthetően elmagyarázva, hogy a leghatékonyabb megértést tegye lehetővé.

Mit tartalmaz a Tudáskulcs munkafüzet sorozat?

A korrepetitorainkhoz forduló gyermekek jelentős többségénél azt tapasztaltuk, hogy roblémáik főleg abból fakadtak, hogy a legfontosabb kulcsfogalmakat nem értették meg teljesen jól. Ezeket a fogalmakat gyűjtöttük össze, majd kiegészítettük őket érthető magyarázatokkal, a megértést vizuálisan is segítő illusztrációkkal és egyedi, izgalmas feladatokkal. Ezek mind abban segítenek, hogy az olvasottak meg is maradjanak a tanuló fejében.

Magyarázatok
A magyarázatok nyelvezete eleinte tudatosan nagyon egyszerű, és ahogy haladnak az anyagban, fokozatosan emelkedik a nehézség, az érthetőséget mindvégig megtartva.

Illusztrációk
Céljuk, hogy segítsék a fogalom megértését. Tudatosan törekedtünk az egyszerűségre, lényegre, hogy sok színes, érdekes dologgal ne vigyük el a figyelmét az aktuális fogalomról.

Feladatok
Ezek nem csupán a fogalommal kapcsolatos feladatok (pl. színezd ki), hanem olyan feladatok, amelyek a megértését és alkalmazását segítik.

  • Szórakoztató
  • Kedvező ár
  • Magyar fejlesztés, hazai igényekhez alakítva
  • A betűk színesek, hogy ne tankönyvekre emlékeztesse a gyermeket
  • Kis méretű, amit a gyerekek külön kiemeltek, mint pozitívumot

Pedagógusok, szakemberek véleménye a füzetekről

5/5

„A gyerekek nagyon könnyen kezelik ezeket a feladatokat, mivel szerintem ez TÉNYLEG NEKIK van megírva.”

Mányi József, gyakorló pedagógus

5/5

A tanulók megkedvelték a munkafüzetet. Szívesen fogtak önállóan a munkához, sikerélményekhez jutottak. Fejlesztőleg hatott a fegyelemre, gondolkodásra. Figyelmük, együttműködő-képességük is fejlődött. Válaszaik gyakran meglepően kreatívak. Sikerült jobban megismerni egy-egy gyereket.

S. Jánosné, alsós tanár

5/5

„A munkafüzet feldolgozása során a gyerekek motiváltsága, figyelme egyre tartósabbá vált az idő múlásával. Felfogóképességük, szóbeli kifejező képességük folyamatosan fejlődött. Egyre ügyesebben, világosabban tudták elmondani gondolataikat. Sokat javult a beszédfegyelmük is. Türelmesen, érdeklődően hallgatták egymást. Örömmel dolgoztak párokban, csoportokban, amikor egymásnak segíthettek. Ezzel a módszerrel hatékonyan és célirányosan lehet fejleszteni szókincsüket.”

Dr. Horváthné Lázár Gabriella

5/5

„A feladatok gyakorlatiasak, életszerűek, alkalmazkodnak az életkori sajátosságokhoz.”

Nyíregyháza

5/5

…szignifikánsan nagyobb mértékű fejlődés tapasztalható az első és a második mérés között a TUDÁSKULCS munkafüzet használatának köszönhetően.

Dr. M. Mária – gyermekpszichiáter, kórházi részlegvezető

5/5

„…aprólékos, és a nehezen tanulókat sikerélményhez juttatja.”

Boldogkőváralja

5/5

Együttműködőbbek lettek a tanulók, igyekeztek átláthatóan vezetni a füzeteket, igényesebbé váltak.

K. Józsefné, tanár

 

5/5

„Rendkívül hasznosnak érzem, mivel egy adott témakört játékosan, a didaktikusság mellőzésével ismételhetnek át. Ugyanakkor segíti a már meglévő tudás rendszerezését, az összefüggések átlátását is.”

Nyíregyháza

5/5

És hát hatalmas eredmények. Tehát teljesen le voltunk döbbenve, hogy mennyire jól reagáltak, és azok, amiket ígértek a füzet hátulján illetve a honlapon, azok mind-mind beteljesültek. Mi úgy éltük meg, hogy ez egy kincs, nem szabad elengedni, és szerettük volna, ha az iskola minden tanulója megkapja.

Dunaújváros

5/5

Az egyszerűségében rejlő nagyszerűsége, ami alatt azt értem, hogy tényleg az alapoktól segíti a gyermeket a tanulási folyamatban. Úgy gondolom, valóban a meg nem értés okozza-okozhatja a legnagyobb problémát a tanulási folyamatban, ami ha később sem kerül tisztázásra, hátráltatja a pedagógust, de legfőképp a tanuló további előmenetelére lesz negatív hatással.

Boconád

Gyakran Ismételt Kérdések

Milyen korosztálynak szól?

Ez munkafüzetenként változik a következők szerint:

Szótárként már kiskortól javasolt a használatuk, amikor a bennük szereplő kulcsszavak felbukkannak a gyermek szókészletében/tanulmányaiban, és nem biztos, hogy azokat teljesen érti.

Folyamatos feldolgozásra javasolt:

Tanulási Alapszavak: 2-3. osztálytól – amennyiben a tanuló folyamatosan, jól olvas.
Nyelvtan Alapok, Számtan: 3-4. osztályos kortól – a Tanulási Alapszavak munkafüzet feldolgozása után.

Lényegében attól a ponttól kezdve, amikor már a gyermek stabilan, jól tud olvasni. Ha bizonytalan az olvasásban, akkor 3. osztálytól. Vagy a kettő között, akár nyári szünetben, ill. szülői segítséggel.

A „Tanulási Alapszavakat” akár iskola előtt is el lehet kezdeni (de felsőben is) úgy, hogy a szülő felolvassa és példákat mond, majd a gyerek is példákat mond.

Van olyan tanító, aki elsősöknél ezzel kezdi a tanítást, így a későbbiekben egy nagyon erős alapról tud a gyerekekkel haladni.

Legjellemzőbben:

  • A tanulási nehézséggel küzdő, elakadt tanulók ezzel bepótolhatják a hiányzó alapokat, amikre ezután már stabilan tudnak építkezni.
  • A jó tanulók megerősíthetik, elmélyíthetik a tudásukat, és ez után magasabb fokra tudnak lépni.

Alapvetően általános iskoláskorúaknak készültek az anyagok, de a tapasztalat azt mutatta, hogy korhatár nélkül, valódi segítséget ad a tanulási képesség fejlesztésében mindazoknak,  akik fejlődni szeretnének. Gyakorlatunkban immár sok tanulási problémával diagnosztizált kisdiáktól kezdve, az 50 év fölötti tanár, ill. műszaki egyetemi végzettségű mérnök ember is végigtanult egy-egy munkafüzetecskét, és mindegyiknek valódi, hasznos tudást adott. Így szívből ajánljuk mindenkinek, aki fejlődni akar.

Melyik anyag melyik osztály tananyagához illeszthető?

Tanulási alapszavak: 2. osztálytól (vagy amikor már tud írni-olvasni, illetve olyan óvodásoknak –  a számukra egyszerűbb szavakkal – , akik már közel állnak az első osztályhoz. Ebben az esetben a szülő felolvassa neki a meghatározásokat.)

Nyelvtan – alapok:         3-4. osztálytól

Nyelvtan – szófajok:      5-6. osztály

Számtan:                       3-4. osztály

Mértékegységek:           3-4. osztálytól, olyan sorrendben haladva a meghatározásokkal, ahogyan megjelennek a tananyagban. A mai tankönyvekben már 1. osztályban is bevezetésre kerülnek olyan fogalmak, amiket le lehet belőle tisztázni.

Matematika 1:          5-6 osztály (Előtte ne!)

Matematika 2:          7-8 osztály

Ne vetessen át a gyerekkel egy olyan részt, amit még nem tanultak az iskolában!

Milyen sorrendben kell a füzeteket elvégezni?

Érdemes sorrendben haladni, azaz a Tanulási alapszavakkal kezdeni. Ez a magyar nyelv, így az egymás közötti kommunikáció alapja, következésképpen a további tanulmányoknak is kiindulópontja. A nyelvtanra közvetlenül épül a magyar irodalom, történelem stb.; valamint a matematikánál is használjuk, ami pedig alapja a fizikának és a kémiának.

Felsős, vagy középiskolás gyerekeknek is ajánljuk-e?

Bár a csomag első két munkafüzete alapvetően alsósok számára készült, a tesztek szerint a felsőbb osztályosok (12-18 évig) képességeit éppúgy emelték ezek a füzetek, mint az alsósokét.

Akkor pedig mindenféleképp javasoljuk, amennyiben valaha gondjai voltak a nyelvtannal, illetve a matematikával, vagy nem szereti/szerette a tantárgyat. Felsősöknek erősen javasolt a legfontosabb fogalmak megértésének pótlására a természettudományoknak – matek, fizika, kémia terén. Példának okáért, egy dunaújvárosi szakképző iskola a munkafüzeteinkkel kezdi az első tanévet.

Mindent meg kell-e venniük?

Mindenképpen érdemes, mert a füzetek egymásra épülnek és szótárként is használhatók.

A folyamatos feldolgozásnál a kisebb gyereknek úgyis szüksége lesz rá később, a nagyobbnak pedig ezzel lesz teljes a megértése, ha az elejétől kezdi.

Tekintsen erre referencia könyvként is a tantárgyak tekintetében, ami mindig kéznél van.

A munkafüzetekben meghatározott fogalmak a mai tankönyvekben gyakran nem a megfelelő érthetőséggel szerepelnek, vagy nehezen megtalálhatóak amikor a tanulónak szüksége van rá. (pl. a Nyelvtan – szófajok munkafüzetből néhány meghatározást a legtöbb tankönyv már 2. osztályban bevezet, és ott határozza meg a szó jelentését. Amikor 4-5.-ben újra meg szeretné nézni a kisdiák, már csak arra emlékszik, hogy tanulta, de nem tudja hol keresse. Szülőként is így vagyunk ezzel.

Amikor még alsós a diák, a nagyobbaknak való munkafüzet kiváló szótárnak a jól érthető nyelvezete miatt, és amikor pl. 8.-ban ismétel, ugyanez a helyzet a korábban tanult szavak esetén. Itt egyben össze vannak gyűjtve a kulcsszavak, amik így mindig könnyen megtalálhatók.

Mit ér el vele?

Ha tapasztalta már hogy zavarosak a tankönyvek, esetleg még Ön is nehezen bogarássza ki az értelmét, sőt néha legszívesebben földhöz vágná, akkor megérti, hogy a gyermeknek milyen nehéz dolga van, amikor abból önállóan egy számára új dolgot kellene elsajátítania.

Sok oka lehet ennek. Mi a munkafüzetekkel az egyik okot kezeljük: a tanulás alapjainak a kulcsfogalmait olyan módon adjuk át, amit a gyermek kis lépésenként könnyen meg tud tenni és végül olyan komoly mennyiségű stabil tudást szerez, aminek segítségével már képes lesz stabilitást szerezni, az elsőre zavarosnak látszó tankönyvekben is eligazodni.

A gyermekek kíváncsiak, alapermészetüktől fogva meg akarnak ismerni új dolgokat. Mi azt tapasztaljuk, hogy a gyerekek SZERETNEK tanulni, ha az a megfelelő módon történik.

Mi ismerjük a tanulás törvényszerűségeit, és beleépítettük ezt a rengeteg tudást ezekbe a kis füzetbe, így a tudás iránti vágyukat úgy tudják kielégíteni, ahogy megfelelő számukra.

És igen, a visszajelzések szerint a gyerekek SZERETNEK ezekből a füzetecskékből tanulni.

Biztos alapokat kapnak későbbi tanulmányokhoz, stabilabbakká válnak

Egyik projektünkben több ezer gyereken elvégzett teszt alapján 2x-es IQ növekedést tapasztaltak.

Szakemberek készítették?

A Tudáskulcs munkafüzetek anyagát nemzetközi szervezetünk tapasztalatai alapján, hazai képviseletünk fejlesztette tovább és alakította ki a hazai oktatási tantervvel összhangban. A munkafüzetek szakmai hátterét olyan magyar pedagógusok adták meg, akik mind az iskolai oktatásban, mind az egyéni fejlesztésben nagy tapasztalattal/sok éves tapasztalattal rendelkeznek.

Kihagyható-e egy munkafüzet, ha a gyereknek nincs vele problémája?

Igen, kihagyható. Viszont az is igaz, hogy olyan gyermekkel még nem találkoztunk, aki a munkafüzetek hatására ne fejlődött volna. Kár lenne kihagyni.

Mennyi ideig tart végigcsinálni a munkafüzeteket?

Egy munkafüzet átlagosan 12-16 óra alatt dolgozható fel. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kezdésnél gyakran előfordul, hogy lassabb a munka, mert a gyerekek korábbi tanulással kapcsolatos negatív tapasztalatait is le kell küzdeni. Viszont minden tanár visszajelezte, hogy volt egy pont, ahol ez átfordult, lelkesebbé váltak, és jelentősen felgyorsultak a gyerekek.

Miért matematikából és nyelvtanból készítettünk munkafüzeteket?

Több oka is van. A matek általánosan az egyik legnagyobb mumus a tantárgyak között; valamint az a tanuló, akinek problémája van a matematikával, problémája lehet az azon alapuló tantárgyakkal is, mint: fizika, kémia, informatika.

Annak a tanulónak pedig, akinek nehézségei vannak a magyar nyelvtannal, nagy eséllyel minden más tantárggyal is nehezebben boldogul, mivel – nemes egyszerűséggel – a humán- és még a reál tantárgyak nagy része is magyar nyelven van oktatva – legyen szó tankönyvekről, akár tanórákról. A tanár vagy a tankönyvíró által kommunikált gondolat a nyelvtan hiányos ismerete miatt nem tud átjutni a tanulóhoz, azaz sérül a kommunikáció, így csökken a megértés is.

Tudunk-e szaksegítséget nyújtani a füzetek feldolgozásában?

Igen. Budapesten több helyen, illetve néhány vidéki nagyvárosban is elérhetőek magán tanáraink.

Ha felmerült még egyéb kérdése, írd meg nekünk az info@oktatasnet.hu e-mail címre, és mi rövid időn belül válaszolunk neked.

RENDELD MEG MÉG MA
MOST akár 15% kedvezménnyel!

RENDELD MEG MÉG MA jelen változat:
MOST akár 20% kedvezménnyel!

5% kedvezmény
ALSÓS CSOMAG
5.200 Ft
4.950 Ft

15% kedvezmény
KIEMELT AJÁNLAT

"KIS ZSENI" CSOMAG
11.850 Ft
10.070 Ft
5% kedvezmény
FELSŐS CSOMAG
5.200 Ft
4.950 Ft
Shopping Cart