Barion Pixel

A munkafüzet sorozatot olyan magyar pedagógusok állították össze, akik nagy tapasztalattal rendelkeznek mind az iskolai oktatásban, mind pedig az egyéni fejlesztésben, korrepetálásban. Sokéves tapasztalatuk azt mutatta, hogy a magasabb szintű tanulmányoknál (mint a felső tagozat és a középiskola) megjelenő problémák döntő többsége az alapok hiányára vezethető vissza. Miután az alapok stabilak lettek, a magasabb szintű anyagok is könnyen elsajátíthatóvá váltak. A Tudáskulcs munkafüzetek a legtöbb gondot okozó tárgyaknál (nyelvtan, számtan, matematika) értetik meg és gyakoroltatják be a gyermekkel az alapokat, amire már bátran építkezhet.

A Tudáskulcs munkafüzetek felépítése

Egy-egy munkafüzet tartalmazza az adott témakör kulcsszavait. Minden szóhoz ad meghatározást, példamondatokat és a szó begyakorlását segítő feladatokat. A gyermekeknek szóló részek nyelvezete tudatosan egyszerű, hogy könnyen tudják feldolgozni az anyagot kisebb szókincsű diákok is. Ahogy a tanulók haladnak a feladatokon, egyre nő majd az aktív szókincsük, és javul a fogalmazásuk is.

Mire tudja használni Ön a munkafüzetet?

Ha Ön tanár, ezzel a segédanyaggal egyszerűen, költségtakarékosan tud segíteni egész osztályoknak abban, hogy:

  • fejlessze tanítványai kompetenciáját,
  • csökkenjenek az osztályban a magatartási problémák,
  • növekedjen az együttműködés,
  • a gyengébb tanulókat is munkára bírja,
  • bővüljön tanulói szókincse, kifejezőképessége.

Ha Ön szülő, ezekkel az anyagokkal Ön is képes hatékony segítséget adni, ha

  • gyermekének problémái vannak a tanulással,
  • gyermeke elakadt tanuló,
  • gyermeke nehezen fejezi ki magát,
  • vagy  szeretné gyermeke számára teljesen stabillá tenni az alapokat, mielőtt felsőbb iskolába lép.

Melyik korosztálynak szól, illetve melyik munkafüzettel érdemes dolgozni?

Javasoljuk, hogy bármilyen tantárgyi probléma esetén a munkát a Nyelvtan csomaggal kezdjék! A nyelvtan csomag munkafüzetei megadják azokat az alapokat, amelyek minden további tantárgy feldolgozását hatékonyabbá teszik, fejlesztik a szókincset, a fogalmazási- és kifejezőképességet és az értő olvasást. Bár a csomag első két munkafüzete alapvetően alsósok számára készült, a nagyobb korosztályoknak is ezzel javasoljuk a kezdést. Épp ezek az alapok azok, amik sok tanulónál hiányosak, és ha ezek nem stabilak, nincs mire építkezni. Azok a felsősök, akik ezeket a szavakat értik, természetesen gyorsabban tudnak haladni, és őket érdemes választékosabb, összetettebb mondatok alkotására ösztönözni. A tesztek szerint a felsőbb osztályosok képességeit éppúgy emelték ezek a füzetek, mint az alsósokét. A 6.-tól kisebb osztályosok esetében azt javasoljuk, hogy az első két munkafüzetet dolgozzák fel teljesen a megadott sorrend szerint, és a Szófajok munkafüzetet egyelőre „szótárként” használják. Azokat a szófajokat, amiket az iskolában tanulnak, dolgozzák fel a munkafüzetben is, de a teljes Szófajok munkafüzet feldolgozását csak 6. osztályban, vagy azután végezzék el.

Mennyi ideig tart végigcsinálni a munkafüzeteket?

Egy munkafüzet átlagosan 12-16 óra alatt dolgozható fel. Viszont ahogy halad a tanuló, egyre jobban belejön, egyre rövidebb idő alatt végez egy-egy fogalommal és a hozzá tartozó feladatokkal.

Ezt írták róla azok, akik már használták a füzeteket:

Szakértők, pedagógusok:

„A munkafüzetet használó csoportnál a képességek kétszer nagyobb mértékű fejlődése tapasztalható az első és a második mérés között a TUDÁSKULCS munkafüzet használatának köszönhetően.” – Dr. M. Mária, kórházi részlegvezető, gyermekpszichiáter főorvos

„A tanulók megkedvelték a munkafüzetet. Szívesen fogtak önállóan a munkához, sikerélményekhez jutottak. Fejlesztőleg hatott a fegyelemre, gondolkodásra. Figyelmük, együttműködő-képességük is fejlődött. Válaszaik gyakran meglepően kreatívak. Sikerült jobban megismerni egy-egy gyereket.” – S. Jánosné alsós tanár

„Együttműködőbbek lettek a tanulók, igyekeztek átláthatóan vezetni a füzeteket, igényesebbé váltak.” ­– K. Józsefné tanár

„Nőtt a figyelemkoncentrációjuk, az együttműködésük, a megértésük. A gyengébb, visszahúzódó tanulókat is be lehetett vonni a munkába.” – T. Éva felsős tanár

„Könnyen áttekinthető, ugyanazon szisztémára épül fel egy-egy lap, egy-egy szó feldolgozása. A példamondatok utáni feladatok gondolkodásra késztetik a gyerekeket, cselekedteti őket. Így eljutnak a megértéshez.” – Dr. V. Attiláné tanár

Tanulók:

7. osztály: „Jobban megérteném a többi tantárgyat is.” „Szerettem használni a munkafüzetet. Sok mindenben segített.” „Jobban megy a tanulás, mint szokott.” „Szerettem, mert sokat használt, és jobban figyelek órán. Szeretnék más tantárgyból is, mert könnyebb így tanulni és szívesebben dolgozok órán is.” „Szerettem használni, mert jól érthető volt.” „Sokkal jobban értem a nyelvtant.”

6. osztály: „… jobb az írásom.” „Jobban tudok koncentrálni.” „Az eddig tanultak hasznomra váltak, nekem eddig nagyon hasznomra váltak mind az életben, mind a tanulásban. Igaz, hogy nem vagyok olyan jó tanuló, de akkor is segített.”

5. osztály: „…jobban, gyorsabban tudok mondatokat alkotni és összefüggő szöveget írni. Segített a fogalmazás írásban.” „Sokat tanultam belőle! Fontos, hogy értsem a szavak jelentését. Tutira jó volt és érdekes volt a könyv!”

3. osztály: „Szerettem használni, mert jók voltak a feladatok. Sokat segített a tanulásban.” „Szeretném, hogy legyen matek, meg környezet.” „Nagyon jó volt benne dolgozni.” „Jobban tudok figyelni az órán.”

A sorozat részei

1. Útmutató Egy útmutató a segítő részére (legyen szülő, tanár, korrepetitor stb.), amely megmutatja, hogy milyen lépéseket kell megtenni a munkafüzet leghatékonyabb feldolgozása érdekében. Emellett hasznos tanácsokat ad a gyakran felmerülő problémák kezelésére.

2. Tanulási szavak Ez a munkafüzet a tanulással kapcsolatos kulcsszavakat mutatja. Olyan szavakkal foglalkozik, amely lehet, hogy a felnőttek számára egyértelműek vagy napi szinten használatosak, és emiatt azt gondolhatják, hogy ezek egyszerű szavak, és a gyermekek biztosan tudják, hogy mit jelentenek. De ne elégedjen meg feltételezéssel, tesztelje le a gyerekeket saját maga! Nagyon sokszor láttuk már, ahogy elkerekedik a felnőttek szeme, amikor olyasmivel szembesülnek, (és ezek valós, megtörtént esetek), hogy a gyermek nem tudja, hogy mit jelent az a szó például, hogy „rajzol”, „ír”, „hang”, „mondat”,, stb.

3. Nyelvtan – alapok Az a tanuló, akinek problémája van a magyar nyelvtannal, nagy eséllyel minden más tantárggyal is nehezebben boldogul. Ennek egyszerű oka, hogy a kommunikáció (a gondolatok cseréje) főleg a nyelv használatán keresztül történik, így a tanár vagy a tankönyvíró által kommunikált gondolat a nyelvtan hiányos ismerete miatt nem tud átjutni a tanulóhoz, azaz sérül a kommunikáció, így a megértés csökken. Ez lehet, hogy nem nyilvánvaló, de tapasztalataink szerint egy nagyon lényeges és nélkülözhetetlen pont, ezért elsődleges a nyelvtan tökéletes megalapozása minden tanulónál. Kulcsszavak a munkafüzetből: betű, nyelv, szó, szótő, toldalék, rag, írásjel stb.

4. Nyelvtan – szófajok Ez a munkafüzet a szófajok alapos megértésére és begyakorlására készült. Hatékonyan alkalmazható idegen nyelv tanulásának előkészítéséhez, akár felnőttek számára is.

5. Számtan Ez a munkafüzet a számtan alapfogalmait tartalmazza. Ezekkel a fogalmakkal már alsós osztályokban találkoznak a gyerekek, de a tapasztalat azt mutatja, hogy ezek a látszólag egyszerű fogalmak sokszor nincsenek a kellő mértékben elsajátítva. Így amikor később, felsőbb osztályokban a tanuló az összetettebb feladatokkal találkozik, már nem tudja követni a tanárt, összezavarodik, elkezdi „utálni” a tantárgyat. Ennek oka egyértelműen az alapok hiánya. Ez a munkafüzet remek lehetőség arra, hogy bármilyen korú diák kezelje vele számtani bizonytalanságait. Néhány címszó: mennyiség, számjegy, számegyenes, helyi érték, relációs jel stb.

6. Matematika 1. Ez a munkafüzet a Számtan munkafüzet anyagára épül, és elmagyarázza a sokszor nem igazán értett matematikai alapkifejezéseket. Folyamatos feldolgozása 5-6. osztálytól ajánlott. Néhány példa az anyagból: törtek, számláló, nevező, természetes szám, prímszám stb.

7. Matematika 2. Ez a munkafüzet szorosan épül a Számtan és a Matematika 1. anyagára, de továbbviszi azt a bonyolultabb kifejezésekre. Jellemzően a 7.-8.-ban előkerülő matematikai fogalmakat tartalmazza. Néhány példa: halmaz, metszet, koordináta rendszer, egyenlet stb.

8. Mértékegységek 1. Ez a munkafüzet az alsó tagozatban előkerült mértékegységeket, átváltásukat és az ezekkel kapcsolatos fogalmakat gyakoroltatja be színes, érdekes gyakorlatokkal. Használható szótárszerűen is, az épp aktuálisan szükséges kifejezések megértésére, a váltószámok tisztázására. Nagyobb diákoknál hasznos segédeszköz lehet a fizika, kémia tanulmányokhoz. A tanuló bármikor vissza tudja keresni a speciális szavakat, hogy felfrissítse, vagy pótolja tudását. Néhány témakör: űrtartalom, tömeg, hőmérséklet, hosszúság stb.

Milyen összeállításokban lehet megrendelni a füzeteket?

Teljes csomag:

Útmutató (ajándék) Tanulási szavak Nyelvtan – alapok Nyelvtan – szófajok Számtan Matematika 1. Matematika 2.

+ Mértékegységek 1 (bónusz)
csomagban 19.190 Ft helyett:

Ára: 16.300 Ft

Kezdő csomag:

Útmutató (ajándék) + Tanulási szavak Nyelvtan – alapok + Számtan
csomagban 8.790 Ft helyett:

Ára: 7.910 Ft

Haladó csomag:

Útmutató (ajándék) + Nyelvtan – szófajok Matematika 1. + Matematika 2.
csomagban 8.790 Ft helyett:

Ára: 7.910 Ft

Nyelvtan csomag:

Útmutató (ajándék) + Tanulási szavak Nyelvtan – alapok + Nyelvtan – szófajok
csomagban 8.790 Ft helyett:

Ára: 7.910 Ft

Matematika csomag:

Útmutató (ajándék) + Számtan Matematika 1. + Matematika 2.
csomagban 8.790 Ft helyett:

Ára: 7.910 Ft

Mértékegységek 1.

Külön is megvásárolható.

Ára: 2.600 Ft

* A megadott árak az ÁFA-t tartalmazzák.

Scroll to Top